////////////////////////

Stodola

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

V podhůří Orlických hor je stavení a vedle něj stojí stodola. Ve stodole bude svatba!

Pro kamarády jsme navrhli jednoduchou úpravu stodoly tak, aby byla použitelná pro různé příležitosti. V přízemí navrhujeme sál propojený s exterierem, dvojice velkých dřevěných vrat se otvírá na třech fasádách. Mimo to je tu bar, prostor pro catering a toalety. Sál je otevřený do krovu stodoly. Nad barem a toaletami navrhujeme vložený box svatebního apartmánu.

témaStodolamístopodhůří Orlických horrok2023stupně PDarchitektonická studiestatusstudie stavbyklientsoukromá osobaautorPavla Feistnerová, Tomáš Feistner, Klára Pavlištová

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

***

////////////////////////