////////////////////////

Mateřská škola Vimperk

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Ve Vimperku vyroste nová mateřská škola v rámci nově pojatého Areálu volného času. Navrhujeme kompaktní jednopodlažní objekt, který vymezí uliční čáru piazetty u stadionu a příjemně ochrání západně orientovanou intimní část zahrady. Díky efektivnímu a přehlednému uspořádání poskytujeme dětem, zaměstnancům i návštěvníkům školky uživatelsky příjemné a pohodlné prostředí s velkou, kompaktní zahradou členěnou na části s různými atmosférami. Všechny třídy i halu školky velkoryse propojujeme se zahradou Dvorky a terasy zastřešené pergolami vytvářejí difuzní prostředí mezi interiérem a exteriérem. Příčné průhledy domem dávají jak dětem na zahradě, tak kolemjdoucím tušit, co se děje v pozadí. Z uliční fasády zastřešují pergoly prostor pro čekání a trávení času s dětmi po školce. Je zde dostatek laviček, stojanů na kola a koloběžky. Předprostor školky na místě zbouraných garáží je novým atraktivním veřejným prostorem v rámci volnočasového areálu, částečně zatravněným a stíněným stromy, částečně zpevněným, umožňujícím omezený provoz v rámci areálu a jízdu na odrážedlech a koloběžkách.

místoVimperkrok2024stupně PDotevřená architektonická soutěž ČKAstatussoutěžní projektklientMěsto VimperkautorPavla Feistnerová, Tomáš Feistner, Klára Pavlištová

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

***

////////////////////////