////////////////////////

Na Svatý Kopeček po novém mostě

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Cílem studie bylo prověřit možnost přemostění přeložky silnice I/46 – východní tangenty (dále též VTg) silnicí III/4432 Chválkovice – Samotíšky. Jedním z hlavních aspektů zadání bylo splnění podmínek ochranného pásma kulturní památky Klášterní Hradisko – Svatý Kopeček. Důraz byl kladen na šetrný zásah do krajiny spočívající v co nejmenším narušení dálkových pohledů a zásahů do samotné poutní aleje, která je významnou barokní krajinnou osou Klášterní Hradisko – Svatý Kopeček. Nejednalo se tedy o zadání utilitárního mostu, nýbrž bylo požadováno špičkové zpracování návrhu přemostění s ohledem na významnost tohoto krajinářského celku.

témaKřížení poutní cesty na Svatý Kopeček a kapacitní „Východní tangenty“ OlomoucemístoChválkovice u Olomoucerok2019stupně PDkrajinářko-urbanistická a architektonická studiestatusověřovací studieklientStatutární město OlomoucautorDavid Mareš, Tomáš Feistner, Filip Hermann, Jan Kašík, NDCon, s.r.o. (dopravní řešení), Petr Tej (mostní objekt)odborná spoluprácekrajinářské úpravy: Radmila Fingerová, dopravní řešení: NDCon, s.r.o.: Jan Kašík, Jan Gallia, Pavel Ibl

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

***

////////////////////////