////////////////////////

Kancelář

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Ateliér 1:1 architekti založili v roce 2018 Pavla a Tomáš Feistnerovi. Po úspěšné spolupráci fungují od roku 2023 společně s Klárou Pavlištovou jako jeden tým.

Jsme vyvážený kolektiv a v návrhovém i realizačním procesu se doplňujeme. Polemizujeme, oponujeme si a zpochybňujeme zažité. Týmová diskuse je klíčem k bourání klišé a nacházení nečekaných řešení. Věnujeme se nebo jsme se věnovali výuce na vysokých školách, porotování soutěží, angažujeme se v místních a profesních sdruženích.

Při navrhování klademe důraz na naplnění individuálních požadavků klienta, místní kontext a lidské měřítko. Stavebníky provádíme celým procesem ve společné diskusi od celku k detailu. Paletu našich zakázek tvoří projekty pro soukromý i veřejný sektor, od malého měřítka včetně interiérů po velká urbanisticko-architektonická zadání, na nichž rádi spolupracujeme se spřátelenými ateliéry a profesionály z jiných oborů.

Ing. arch. Tomáš Feistner
Partner, zakládající člen
* 1989 Praha
autorizovaný architekt ČKA 4978

///// Vzdělání

2008 – 2014 / Fakulta architektury ČVUT v Praze
2012 / Chalmers University Göteborg

///// Praxe

2009 – 2013 / ateliér E-MRAK, později odštěpením ARCHWERK
2014 – 2015 / ateliér re:architekti
2015 – 2019 / ateliér třiarchitekti
od 2018 / zakládající člen 1:1 architekti

///// Další aktivita

2009 / stavba rozhledny Strupčice v rámci zážitkového kurzu, pořádaného organizací
Prázdninová škola Lipnice (pod ateliérem ARCHWERK)
2011, 2012 / účast na dvou ročnících 24 hodinové Architektonicko-urbanistické ideové
soutěže pro studenty SUPERSTUDIO
2013 / Workshop o novém využití Mlýnů bratří Winternitzů v Pardubicích, pořádaný Výzkumným centrem průmyslového dědictví FA ČVUT
2015 / Spolupráce s MAK! – mobilní architektonická kancelář na projektu úpravy náměstí v Louňovicích a na úpravě a novém využití zámku v Louňovicích

Ing. arch. Pavla Feistnerová
Partner, zakládající člen

* 1986 Praha
autorizovaný architekt ČKA 4456

///// Vzdělání

2005 – 2012 / Fakulta architektury ČVUT v Praze
2008 – 2009 / Bauhaus Universität Weimar

///// Praxe

2009 – 2009 / Echorost studio
2011 – 2011 / Metropolis Architecture, Ryton on Dunsmoore, UK
2012 – 2015 / Atelier Hoffman
2015 – 2017 / A1architects
od 2018 / zakládající členkou 1:1 architekti

///// Další aktivita

2010 / Rotterdam Boompjes – prezentace ateliérového projektu na výstavě ALLES GUTE WEIMAR
2013 / Off city Pardubice – přednáška Periferie v centru, centrum na periferii, znovuvyužívání průmyslové architektury
2013 / Atelier live – serie workshopů pro středoškolské studenty o architektuře (v rámci Designblok)
2013 / Architekti ve škole – workshop v Plzni
2015 / Spolupráce s MAK! – mobilní architektonická kancelář na projektu úpravy náměstí v Louňovicích a na úpravě a novém využití zámku v Louňovicích

Ing. arch. Klára Pavlištová
Partner
* 1990 Praha

///// Vzdělání

2009 – 2015 / Fakulta architektury ČVUT v Praze
2012 / Tongji University, Shanghai, China, College of Architecture and Urban Planning
2013 / TU/e Eindhoven, NL, Architecture Building and Planning

///// Praxe

2014 / Bolwin Wulf Architekten Partnerschaft mbB
2015 / re:architekti studio s.r.o.
2016 – 2018 / ov architekti s.r.o.
2018 – 2019 / M1 architekti s.r.o.
od 2018 / vlastní praxe a spolupráce s 1:1 architekti
od 2023 / společník 1:1

/// Další aktivita

2019-2021 / Asistentka v ateliéru ZAN na FA ČVUT
2014 / Citygreening, Erasmus Intensive Programme Urban Agriculture, Politecnico di Torino
2013 / Negrelli ́s Viaduct Workshop, Prague, ARCHIP+ CCEA MOBA
2014 / stavba Artefaktu v Kyjích s Huť architektury MR

Další členové ateliéru

Bc. Lucia Ňaňková
2018 – 2022 / Fakulta architektúry STU v Bratislave
od 2022 / Fakulta architektury ČVUT v Praze
od 2022 / junior architektkou v 1:1 architekti

Odborná / mezioborová spolupráce

A1architects
třiarchitekti
JK architekti

Alžběta Stodolová, architektura
Anna Tomšejová, krajinářská architektura
Marie Smetana, krajinářská architektura

Ing. Viktor Bakštein, statika
Ing. Martin Machulka, Atelier Arkáda
Reno, s.r.o.
Stavby Kupšík, s.r.o.
PROFIL NÁBYTEK, a.s.

Někdejší členové ateliéru

Štěpán Psotka
Tereza Váradiová
Miroslav Štross
Dominika Kovandová