////////////////////////

ZŠ Žitomírská

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Ke spolupráci na tomto projektu jsme byli pozváni architektem Tomášem Zdvihalem, který projekt zaštiťuje a na díle má většinový podíl.

témapřístavba a rekonstrukce školymístoČeská Brodrok2020stupně PDarchitektonická studie, autorský dohled projektu pro stavební povolenístatusprobíhající práce na projektu pro stavební povoleníklientMěsto Český BrodautorTomáš Zdvihal, Tomáš Feistner, Dita Zdvihalováodborná spoluprácevytápění, chlazení, větrání: Ing. Jiří Kejmar, požárně bezpečnostní řešení: Ing. Jan Vodehnal, stavebně konstrukční řešení: Ing. Viktor Bakštein, dopravní řešení a udržitelná mobilita: Ing. Vojtěch Benedikt, hospodaření s dešťovou vodou: Marie Horová, PipeLife, denní osvětlení: Ing. Ondřej Zástěra

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

***

////////////////////////