////////////////////////

Náměstí v Benešově

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Vytváříme pobytové náměstí se zklidněnou dopravou a s ambicí stát se příjemným a praktickým městským centrem. Z roztříštěných a dopravou rozdělených kousků skládáme celistvou plochu, která do sebe zapojuje jak Malé náměstí, tak i budovu radnice a kostela, které jsou v současné době odtržené dopravou. Nově vzniklý prostor nazýváme Masarykovo náměstí. Náměstí je výhradním spojením Karlova se zbytkem města. Snažíme se tuto skutečnost podpořit a vytvořit nerušenou procházku z Karlova přes náměstí, Tyršovou ulicí až na Konopiště.

témarekonstrukce Masarykova a Malého náměstí v BenešověmístoBenešovrok2018stupně PDotevřená architektonická jednokolová soutěž, 2. místostatussoutěžní projektklientMěsto BenešovautorPavla Feistnerová, Klára Pavlištová, Anna Tomšejová, Tomáš Feistnerodborná spoluprácedopravní řešení: Ing. Jan Špilar

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

***

////////////////////////