////////////////////////

Bydlení v sadu

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

témavýstavba rodinných domů, veřejné prostranství, komunikacerok2019stupně PDúzemní studie, projekt pro územní řízenístatusprojednání projektu v územním řízeníklientSoukromý investorautorPavla Feistnerová, Tomáš FeistnerspolupráceFilip Hermann, Dominika Kovandováodborná spoluprácekonzultace dopravního řešení: Ing. Václav Pivoňka, Atelier Promika s.r.o., konzultace řešení sítí TI: Ing. Marie Matějková

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

***

////////////////////////