////////////////////////

Lávka přes Lubinu

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Ke spolupráci na tomto projektu jsme byli pozváni architektem Vítkem Podráským, který projekt zaštiťuje a na díle má většinový podíl.

témanávrh pěší lávkymístoPříborrok2016stupně PDsoutěžní návrh, otevřená architektonická jednokolová soutěžstatussoutěžní projektklientMěsto PříborautorIng. arch. Vít Podráský, Ing. arch. Tomáš Feistner, Ing. Zdeněk Podráský, CSc. (PUDIS a.s.)

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

***

////////////////////////