////////////////////////

Kanceláře R.D.I.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Zadáním stavebníka bylo vytvořit účelné, příjemné pracoviště – tradiční kanceláře s pevnými pracovními místy, kde lidé sedí za svým stolem, mají v dosahu úložný prostor a nemigrují z židle na židli. Navrhujeme prostor členěný na jednotlivé místnosti, který je ale zároveň vizuálně propojený, přehledný a místy průhledný.

Za výchozí stav považujeme řešený objekt očištěný od veškerého vnitřního prostorového členění. Odstraňujeme také zděnou příčku propojující nosné sloupy, která dělí objekt na dvě poloviny a je uprostřed každého pole ztužena zděným pilířem. Výsledek je prázdný prostor 20 x 15 m s okny po obvodu v pravidelných intervalech. Předpokládáme viditelnou stropní konstrukci, jíž podepírají dva sloupy v ose prostoru. Využíváme racionality konstrukce průmyslové haly a objekt členíme na dvanáct stejných čtvercových místností. Vzniká pole čtverců. Místo systému chodeb volíme systém průchozích za sebou řazených místností, kde každá místnost je zároveň k pobývání a zároveň chodbou. Tím docílíme flexibilního schématu průchozího mnoha cestami. Většina místností je zaměnitelná. Mezi takto propojenými místnostmi vznikají příjemné osové průhledy.

Interiér je od podlahy až ke stropu členěn lehkými příčkami. To zajišťuje kompletní akustickou izolaci jednotlivých místností. Strop je zachován jako očištěná betonová konstrukce povrchově upravená nátěrem. V každé místnosti se objeví určitý segment této konstrukce. Pole mezi stropními žebry jsou vyplněné heraklitem. Podlahy v kancelářských prostorech jsou navrženy kobercové, ze čtverců, ve více namáhaných prostorech – vstupní hala, toalety, kuchyňka, sklady – z marmolea. Dělící příčky mají na povrchu překližku, dle požadavků na akustiku jsou výplně buď z jednoduchého, nebo dvojitého skla.

témarekonstrukce kanceláří při průmyslovém provozumístoBrandýs Nad Labemrok2016stupně PDarchitektonická studie, autorský dohled při projektování dalších fází, projekt interiéru, autorský dozor při realizacistatusrealizovaný projektklientsoukromý investorautorPavla Feistnerová, Tomáš FeistnerspolupráceTereza Váradiováodborná spoluprácestavební část: Ing. Martin Machulka, Architektonický atelier ARKÁDA, s.r.o., projekt ZTI: Ing. Lucie Laubová, Architektonický atelier ARKÁDA, s.r.o., projekt elektroinstalací: Blahoslav Vávra, statická část: Ing. Václav Jandáček, Ing. Oleg Sochor, VZT a vytápění: Ing. Bohumil Hýbler, truhlářské vybavení: PROFIL NÁBYTEK, a.s. [https://www.profil-nabytek.cz/], fotograf: Ondřej Bouška [http://www.ondrejbouska.com]

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

***

////////////////////////