////////////////////////

Benice

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

místoBenice u Chrášťanrok2021stupně PDarchitektonická studie, dokumentace interiérových úprav, autorský dozor při realizacistatusrealizovaný projektklientsoukromý investorautorPavla Feistnerová, Tomáš FeistnerspolupráceIng. arch Štěpán Psotkaodborná spolupráceodpovědný projektant: Ing. arch. Tomáš Feistner, odbodné poradenství - stavební část: Ing. Ivan Záruba, stavebně konstrukční řešení: Ing. Viktor Bakštein, elektroinstalace: Ing. Michal Žůrek, vytápění + chlazení + větrání: Ing. František Basl, požárně bezpečnostní řešení: Ing. Jan Vodehnal, průzkum vlhkosti a salinity: Ing. Michael Balík, CSc., fotograf: Ondřej Bouška [http://www.ondrejbouska.com]

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

***

////////////////////////